ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل ویزیت پزشک در منزل فواید بسیاری برای بیمار و حتی همراهان وی دارد که لازم می دانیم در ذیل به آن بپردازیم : – ارائه خدمات تشخیصی پیش بیمارستانی و خدمات درمانی پس از ترخیص از بیمارستان (دوره تکمیل درمان و دوره نقاهت) – کاهش انتقال عفونت های بیمارستانی با ارائه ادامه مطلب