سرمازدگی

22 کودک و نوجوان (13 پسر،9دختر)با محدوده سنی 6تا 17 سال متوسط 12 ساله در ایتالیا و اسپانیا با تظاهر پوستی مطابق با سرمازدگی تحت بررسی قرار گرفته اند.

هیچ بیماری سابقه ای از بیماری روماتیسمی از جمله SLE،پدیده رینود و سایر بیماری هایی که میتوانند عاملی برای ایجاد سرمازدگی باشند را نداشته اند .5 بیمار با تشخیص ADHDتحت درمان قرار گرفته اند که هیچ تغییری در دوز داروی مصرفی طی مدت اخیر نداشته اند.

علایم سیستمیک در 10 بیمار تظاهر پیدا کرده که شامل (سرفه و رینوره)در 9 بیمار(41%) و علایم گوارشی (اسهال و درد شکم )در دو بیمار (9%) که از این دو مورد یک بیمار علایم گوارشی و تنفسی را همزمان داشته است.در طول بیماری هیچ بیماری دمایی بالاتر از 38.3 نداشته و 4 بیمار تظاهرات پوستی همزمان داشتند که به عنوان اریتم مولتی فرم تشخیص داده شده اند .

بافت شناسی از یک بیمار واسکولیت همراه با شواهد ترومبوز فیبرین را نشان داد.

تست PCRبرای SARS_COV2 برای 19 مورد انجام شده که یک مورد مثبت گزارش شده است.که احتمالا در موارد خفیف بیماری در کودکان حساسیت تست کمتر است و به علت بار ویروسی کم و با توجه به اینکه pcrتنها در 11/2% از کودکان نیازمند بستری در بیمارستان به علت شک به COVID19مثبت شده است

جای تعجب ندارد که تنها یک مورد از 19 مورد از نظر SARS_COV2 مثبت شده است ،از طرفی سرمازدگی می تواند اتفاقی دیر هنگام در دوره بیماری باشد زمانی که pcr منفی است .

با توجه به اینکه سرمازدگی پدیده ای نادر در کودکان تلقی میشود و کودکان هیچ کدام از عوامل زمینه ساز از جمله :
بهجت ، SLE ، سندرم انتی فسفولیپید
شوگرن ، پدیده رینود ، ارتریت روماتوئید و … را نداشته ، از طرفی 5 موردی که دارو برای درمان (ADHD )دریافت کرده اند که با سندرم انگشتان ابی و واسکولوپاتی محیطی سیانوتیک مرتبط است با این حال این شرایط مربوط به شروع درمان دارویی و یا افزایش دوز دارو هاست در حالی که بیماران بیش از 6 ماه است که این دارو ها را مصرف میکنند و افزایش دوزی هم نداشته اند .پس نمیتوان ایجاد این پدیده را به دارو نسبت داد.

بخوانید
سرم تراپی (serum therapy) چیست؟ | سرم درمانی در منزل امکان پذیر است؟

در نتیجه با توجه به زمان بندی پاندمی COVID19 ،محتمل ترین علت بروز Chilblain در این بیماران COVID19 میتواند باشد .
این ضایعات پیش اگهی عالی داشته و خود محدود شونده می باشد