بیمارانی که برای دفع ادرار با مشکل مواجه هستند و در اثر بزرگ شدن غده پروستات در آقایان اصولاً اختلاس ادراری را شاهد هستیم که در صورت عدم تخلیه به موقع مثانه با برگشت ادراری به کلیه شاهد آسیب به بافت کلیه خواهیم بود و هیدرونفروز شایع ترین عارضه اختلاس ادراری است بر همین اساس شاید در منزل با این مسئله مواجه باشید لذا توصیه تیم پزشکی ما ابتدا مشورت با پزشک و سپس سوند گذاری در منزل است