درمان زخم بستر عمیق در منزل نیازمند به کارگیری روش درمانی مناسب و تغذیه قوی و مصرف آنتی بیوتیک طبق جواب کشت زخم است و نباید از روش های سنتی و غیر استریل در درمان زخم استفاده کرد. درمان زخم نیاز به بکار گیری روند تخصصی بوده که از عهده همه افراد بر نمی آید و پیش بردن روند علمی در درمان زخم باعث بهبودی سریع و از بین بردن عفونت و ترشح زخم خواهد بود . اگر روی زخم بستر بیمار به صورت پوست دباغی شده سیاهی یا همان بافت نکروزه ایجاد شده بود این یعنی زخم بستر بیمار عمیق بوده و نیاز به جراحی و برداشت بافت نکروزه وجود دارد.

خود درمانی و عدم مراجعه به پزشک درمان زخم را به تعویق خواهد انداخت،تصمیم با شماست انتخاب روش اصولی و بهبودی زخم یا انتخاب روش غیر علمی و آسیب بیشتر.

درمان تخصصی زخم بستر در منزل توسط پزشک و پرستار و درمانگر زخم های بستر با استفاده از پانسمان های نانو انجام کشت زخم و کشت خون در منزل و جواب دهی قطعی در خصوص نوع عفونت و درمان اصولی بیمار.

تخصص این مجموعه درمان زخم در منزل با استفاده از پانسمان‌های کامفیل است.