با افزایش روند شهر نشینی و پیشرفت تراکم جمعیتی و به دنبال آن مشغله زیاد افراد جامعه و کمبود وقت،تقاضا جهت انجام خدمات پزشکی و پرستاری در منزل افزایش یافته و با توجه به سابقه ۲۰ ساله موسس آلام طب در زمینه درمان در منزل تصمیم جهت تاسیس این شرکت در سطح کلان شهر تهران گرفته شد