تزریقات امروزه به شیوه ای متداول برای درمان بیماری های مختلف محسوب میشود اما با توجه به اینکه خارج کردن بیمار از منزل و قرار گرفتن در ترافیک شهری خود باعث بروز مشکلات خواهد بود، این مجموعه تلاش کرده تا این امکان را به منزل آورده و مواردی همچون تزریق سرم در منزل،تزریقات و پانسمان در منزل،ویزیت پزشک و سایر خدمات پزشکی و پرستاری را به منزل آورده و در اسرع وقت این خدمات را در کلیه مناطق تهران ارائه کند به این صورت که در هر محله یا منطقه شهری چندین نفر از کارشناسان پرستاری مستقر بوده و در صورتی که تماسی برقرار و آدرس بیمار قطعی شود نزدیکترین پرسنل اعزام و در اسرع وقت خدمات مربوطه مثل تزریق سرم در منزل و سایر خدمات را ارائه می‌کند.

بیماران عزیز توجه داشته باشند که تزریق آمپول در همه انواع سرم ها مجاز نیست و تزریق داخل سرم نیازمند دانشیست که پرستاران و پزشکان آموزش لازم را دیده اند ،بعضا مشاهده شده تزریق اشتباه نوع خاصی از آمپول و در نوع خاصی از سرم باعث بروز خسارات جانی جدی به بیمار شده است،بنابراین سعی کنید در صورتی که برای درمان بیماری از تزریق سرم استفاده می کنید،این کار توسط کارشناسان پرستاری انجام شود.