مجموعه ی الام طب با دارا بودن کادر مجرب آقا و خانم در این بخش درمانی فعالیت دارد.

۰۹۱۲۷۱۱۷۲۸۵ – ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶

خدمات پرستاری، پزشکی و فروش تجهیزات پزشکی
مدیریت،شبانه روزی و جوابگوی ۲۴ ساعته خدمات اورژانس پزشکی ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶
مدیر داخلی ۰۹۱۲۷۱۱۷۲۸۵
دفتر مرکزی ۰۲۱۶۶۳۸۷۵۷۲

آلام طب وابسته به گروه آبی نجات بخش

شماره مجوز وزارت بهداشت
گروه آبی نجات بخش
۳۰/پ/۱۱۶۲۷ /۸ /س