مجموعه ی الام طب با دارا بودن کادر مجرب آقا و خانم در این بخش درمانی فعالیت دارد. ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶ _ ۰۲۱۸۸۵۶۰۴۳۶
خدمات پرستاری، پزشکی و فروش تجهیزات پزشکی
مدیریت،شبانه روزی و جوابگوی ۲۴ ساعته خدمات اورژانس پزشکی ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶
مدیر بخش مراقبت و خدمات بالینی از بیماران در منزل ۰۲۱۸۸۵۶۰۴۳۶
مدیر داخلی ۰۹۱۲۷۱۱۷۲۸۵
دفتر مرکزی ۰۲۱۶۶۳۸۷۵۷۲
شعبه غرب ۰۲۱۶۶۳۸۲۵۳۹

آلام طب وابسته به گروه آبی نجات بخش

شماره مجوز وزارت بهداشت
گروه آبی نجات بخش
۳۰/پ/۱۱۶۲۷ /۸ /س