آلام طب زیر نظر گروه آبی نجات بخش فعالیت دارد که یکی از با سابقه ترین های کلان شهر تهران در امور درمان در منزل و ارائه خدمات بالینی در منزل است با افتخار اعلام می‌کنیم که خدمات ما مطلوب و طبق اصول اساسی صدور مجوز ها بوده و تعرفه خدمات بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .